Promotie

Een mix van verschillende instrumenten.

Goede promotie is een mix van verschillende instrumenten. Elk middel maakt weer andere reacties los en heeft dus een ander nut.

 

De vijf belangrijkste promotie-instrumenten zijn:

 

  • Reclame: het kenmerk van reclame is dat het niet een-op-een is
  • Persoonlijke verkoop: bijvoorbeeld een presentatie voor potentiële klanten
  • Sales promotion (promotionele acties): een prikkel om de koper over de drempel te helpen
  • Public relations: het werken aan een goed imago door goede relaties met betrokken partijen op te bouwen en gunstige publiciteit te verkrijgen
  • Direct marketing: een-op-een contacten met klanten. Dit kan bijvoorbeeld per telefoon, post of e-mail.

 

Graag kijken wij samen met u naar de behoefte van u en/of uw onderneming en bieden daar een passende promotie voor aan.

Lopend project: boekpromotie + fotoshoot VAKB

De oorzaak van jouw migraine en leer in 6 weken je pijn te beheersen tijdens een aanval

Wilt u ook uw wens op creatieve wijze vormgeven?

Als u geïnteresseerd of nieuwsgierig bent naar een samenwerking met Harten, neem dan contact op.